چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی دستگاهی است که بر اساس سیکل تبرید موجب سرد شدن آب می شود. به عبارتی دیگر آن ها خنک کننده ی آب هستند.

نحوه عملکرد:

ابتدا مبرد گازی شکل وارد کمپرسور شده و در آنجا فشار آن افزایش می یابد. گاز خروجی از کمپرسور، یک گاز سوپرهیت با دما و فشار بسیار بالا می باشد.

سپس گاز سوپرهیت وارد کندانسور شده و در آنجا گرمای خود را از دست می دهد. این گرما توسط کندانسور به محیط منتقل شده تا مبرد به حالت مایع اشباع تغییر کند.

سپس مایع پر فشار وارد شیر انبساط شده و پس از کاهش فشار از آن خارج می شود. این کاهش فشار با کنترل میزان جریان مبرد صورت می گیرد. ترکیب خروجی از شیر انبساط  مایع کم فشار همراه با بخار مبرد کم دما خواهد بود. ترکیب خروجی دوباره وارد مبدل حرارتی یعنی اواپراتور شده و در آنجا با جذب حرارت از محیط به بخار اشباع تبدیل می گردد.

 

چیلر تراکمی

 

سیکل تبرید  تراکمی در شکل زیر نشان داده شده است.

 

چیلر تراکمی

 

چهار اجزای اصلی سیکل تبرید عبارتند از:

  1. کمپسور: که با یک نیروی الکتریکی کار کرده و آن را تبدیل به نیروی مکانیکی می کند. انواع مختلف آن : روتاری، اسکرال، اسکرو و سانتریفیوژ می باشد.
  2. کندانسور: نوعی مبدل حرارتی است که گرما را از مبرد گرفته و باعث تقطیر آن می شود. کندانسور بر اساس نوع خنک شدن به دو دسته ی هوا خنک و آب خنک تقسیم بنده می شود.
  3. شیر انبساط: وسیله ای که با کنترل کردن میزان جریان مبرد موجب کاهش فشار آن می گردد.
  4. اواپراتور: مبدل حرارتی دیگر در سیکل تبرید می باشد که با گرفتن حرارت از محیط موجب تبخیر مبرد می گردد. انواع آن شامل نوع صفحه ای و پوسته و لوله می باشد.
بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.