کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

این نوع کمپرسور ها هم در چیلرهای هوا خنک و هم آب خنک استفاده می شوند. کمپرسور اسکرو از دو اسکرو (پیچ) کاملا متصل به یکدیگر ساخته شده است. مبرد به فصای خالی بین این دو اسکرو وارد شده و همزمان با چرخش آن ها، به فضای کوچکتری هل داده می‌شود و به این صورت فشرده شده و در نهایت با فشار و دمای بالا از کمپرسور خارج می شود.

کمپرسور اسکرو

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.