کمپرسور رفت و برگشتی

کمپرسور رفت و برگشتی

کمپرسور رفت و برگشتی

کمپرسورهای رفت و برگشتی یا سیلندر پیستونی بسیار شبیه به محفظه احتراق خودرو عمل می‌کنند. با شروع حرکت میل لنگ، پیستون ها در داخل سیلندر شروع به حرکت کرده و به سمت پایین کشیده می شوند. همزمان با شروع این حرکت، شیر ورودی دستگاه باز می‌شود. این اتفاق در داخل محفظه سیلندر با ایجاد خلاء موجب مکش گاز از شیر ورودی دستگاه می‌شود.

در این حالت، شیر ورود و خروج سیلندر بسته بوده و با حرکت پیستون دما و فشار گاز افزایش می یابد. سپس شیر خروجی سیلندر باز شده، گاز با فشار بالا به بیرون تخلیه می شود و این عملیات دوباره تکرار می شود. کمپرسور های پیستونی به صورت رفت و برگشتی و منقطع کار می کنند. همین عامل سبب ایجاد لرزش های بالا و سروصداهای زیادی می شود.

کمپرسور رفت و برگشتی

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.