انواع اواپراتور

انواع اواپراتور

صفحه ای:

اواپراتورهای صفحه ای از چندین صفحه که به صورت موازی در مجاورت هم قرار داده شده اند، تشکیل شده‌اند. دو ورودی و دو خروجی در این قطعه وجود دارد و صفحات به طور یکی در میان حاوی مبرد و آب هستند.  درکنار هم بودن صفحات، که یکی سیال گرم و دیگری سیال سرد درونش جریان دارد، باعث انتقال حرارت بسیار بالا، در این نوع اواپراتور می شود. انتقال حرارتی بسیار بالاتر از اواپراتور پوسته و لوله در این اواپراتو صورت می

گیرد و راندمان آن نیز بیشتر است.

 

اواپراتور

 

پوسته و لوله:

این نوع اواپراتو شامل چندین لوله می باشد که پوسته ای دور آن را احاطه کرده است. یک سیال از درون لوله ها و دیگری از داخل پوسته می گذرد. گذر این دو سیال از مجاورت یکدیگر باعث تبادل حرارتی میان آن ها می گردد.

اواپراتورهای پوسته و لوله در دو نوع DX و Flooded  وجود دارند.

تفاوت این دو سیستم به شرح زیر است.

در اواپراتورهای DX ، مبرد در داخل لوله بوده و آب در پوسته جریان دارد. تبادل حرارتی بین مبرد و آب صورت می گیرد به طوری که مبرد در داخل لوله حرارت را از آب جذب کرده و در انتهای اواپراتور به صورت گاز خارج می شود.

 

اواپراتور

 

 

در اواپراتورهای Flooded، مبرد در داخل پوسته بوده و آب در داخل لوله ها جریان دارد.  این نوع اواپراتوها هزینه ی بالاتری نسبت به سیستم DX دارند و دلیل آن حجم و مصرف بیشتر مبرد است. اما این نوع اواپراتورها راندمان بیشتری نیز دارند.

 

اواپراتور

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.