سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

در این نوع کمپرسور، مبرد وارد لوله مکش شده  و به مرکز پره ی کمپرسور برخورد میکند که در انجا به سمت پره ها هدایت می شود. با چرخش پره ها سرعت زاویه ای ایجاد شده و باعث ایجاد سرعت بالا در تمام جهات در مبرد می شود. به این صورت فشار بالایی از این انرژی جنبشی ایجاد شده و گاز فشرده می شود و با دما و فشار بالا از کمپرسور به سمت کندانسور خارج می گردد.

 

سانتریفیوژ

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.