سقفی کاستی

سقفی کاستی

فن کویل سقفی کاستی در ظرفیت های هوادهی بالاتر نیز تولید می شوند. راندمان مناسب و اشغال فضای کمتر در مقایسه با سایر سیستم ها، از ویژگی های مثبت دستگاه‌های کاستی هستند. اما از طرفی، هزینه بالای سرویس و کیفیت پایین فیلتراسیون هوا، از جمله معایب آن‌ها به شمار می‌روند. فن کویل های کاستی به صورت یک طرفه، چهار طرفه و مدور موجود می‌باشند.

فنکویل

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.