سقفی تو کار

سقفی تو کار

این نوع فن کویل ارزان ترین نوع می باشد و در سقف کاذب تعبیه می شوند. با وجود دسترسی نامناسب جهت سرویس و نگهداری، به دلیل قیمت پایین به یکی از رایج ترین دستگاه‌ها در بازار تبدیل شده اند. در این نوع سیستم امکان کانال کشی نیز وجو دارد و به این ترتیب می توان با هزینه کمتری، توزیع هوای مناسبی را در ساختمان ایجاد نمود.

فنکویل

بدون نظر

فرم نظر در این زمان بسته است.